PROFIL

Cílem společnosti je působit především v oblasti zdrojů produkujících energii, a to jak elektrickou (elektrárny), tak tepelnou (teplárny a výtopny), a proniknutí do moderních energetických systémů, založených především na obnovitelných zdrojích.

Ve všech těchto oborech nabízíme kompletní řešení. To znamená od návrhu řešení, zpracování prováděcí dokumentace, nákupu zařízení a materiálu, vlastní výroby a montáže až po uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a předání zákazníkovi. Nabízíme komplexní řešení.

S ohledem na požadavky zákazníka a specifické podmínky v místě realizace umíme využít následující základní formy realizace projektů, případně jejich modifikace:

 • provádění průmyslových staveb, oprav a rekonstrukcí
 • kompletní realizace projektů na klíč

MÁME ZKUŠENÝ TÝM

Vedení a realizaci projektů zajišťuje personál pracovníků s potřebnými oprávněními pro vykonávání funkcí:

 • Projektový manažer
 • Site manažer – stavbyvedoucí
 • Šéfmontér
 • Specialista jakosti
 • Projektant – konstruktér
 • Svářeč
 • Zámečník

Naše činnosti zakládáme na dlouholetých zkušenostech našich pracovníků  soustředěných především v následujících oblastech:

 • parní a horkovodní kotle
 • redukční a chladící stanice
 • výměníkové stanice
 • čerpací stanice
 • tlakové celky
 • potrubní systémy

NAŠE SLUŽBY

Inženýring

Zastřešujeme komplexní spektrum činností od projekční přípravy projektu až po uvedení zařízení do provozu. Hlavními činnostmi inženýringu jsou:

 • Řízení vlastních i externích projektů
 • Tvorba projektové dokumentace
 • Zajištění dodávek a koordinace dodavatelů
 • Výkon montážních prací a supervise při instalaci dodaných komponent
 • Řízení zkoušek a uvádění do provozu
 • Školení personálu
 • Záruční a pozáruční servis

K realizaci dodávek a jejich kompletaci disponujeme vlastními projekčními kapacitami, potřebnými podnikatelskými oprávněními, vlastním know – how a ověřenou, způsobilou a certifikovanou subdodavatelskou základnou včetně výrobní.

REFERENCE

Realizace

Realizujeme rekonstrukce a modernizace průmyslových technologií, opravy strojních dílů, potrubních systémů, ocelových konstrukcí.

REFERENCE

Svářečské a montážní práce

Svářečské a montážní práce jsou vykonávány kvalifikovanými a zkušenými pracovníky, kteří jsou schopní podílet se na širokém spektru montážních činností.

Svářeči disponují oprávněními dle požadavků mezinárodních norem PED 2014/68/EU. Před zahájením prací je vypracována potřebná svarová dokumentace respektující příslušné postupy svařování (WPS/WPQR).

Dohled nad plněním požadavků kvality zajišťuje svářečský dozor (EWE).

Potrubářské práce

Potrubářské práce zajišťuje odborný personál s potřebnými znalostmi pro čtení projektové dokumentace a znalostmi souvisejících technických požadavků jako jsou čistota montáže, zkoušky.

REFERENCE

Výroba

Výroba ocelových konstrukcí, potrubních systému, tlakových částí probíhá dle evropských standardů a norem.

REFERENCE

KONTAKT

ENEQ, s.r.o.

Holečkova 2087/18

710 00 Slezská Ostrava

Czech republic

Provozovna Návsí:

ENEQ, s.r.o.

Návsí 1080

739 92 Návsí

Ing. David Konderla

jednatel

eneq@eneq.cz

NAPIŠTE NÁM